Etiket arşivi: İklim Değişikliği

İklim Değişikliğinin Tehlikeleri

Küresel iklim değişikliği ya da diğer ifade ile küresel ısınma etkisindeki değişimler, atmosferde aşırı olarak yoğunluğu artan sera gazları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.  İklim değişikliğinin tehlikeleri Dünya genelinde her geçen gün artan nüfusla birlikte

oluşan açlık sorunu ve tüketim çılgınlığı artmış, insanların ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını elde etme isteği sebebiyle bu tüketim isteği, ciddi boyutlara ulaşmıştır. Küresel iklim değişikliği ise bugün dahi etkileri hissedilen bir boyutta olup, korkunç kirliliğin devam etmesi durumunda çok daha kötü felaket senaryolarının açığa çıkmasına neden olacaktır.

İklim Değişikliğinin Tehlikeleri

İklim Değişikliğinin Önemi

İklim değişikliği yalnızca sayılı maddelere değil aynı zamanda insan sağlığına da ciddi olarak etki eder. Sağlık hizmetleri aksamaya başlar, doğrudan insan yaşamını tehdit eder, yeni ve farklı sağlık sorunlarıyla birlikte var olan problemlerin daha etkin ve ciddi sorunlar doğurmasına sebep olur.

İklim Değişikliğinin Nedenleri

Küresel iklim değişikliği, başta nüfus artışı olmak üzere bir dizi sorun ve değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Günümüzde artan enerji ihtiyacı, enerji tüketimi ve bu döngünün sağlanmak zorunda oluşu, toprakların bilinçsiz bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi ve sanayileşme hareketleri, iklim değişikliklerinin temel nedenleri arasındadır.

İklim Değişikliğinin Sonuçları

Küresel iklim değişikliği isminden de anlaşılacağı üzere kitlesel bir değişimin belirli alalarda etkili olmasıyla görülmektedir. Bu etki sonucunda ise;
– Buzullar erimeye başlayacak, yağmur miktarlarında önemli bir artış yaşanacaktır.
– Erimeyle birlikte denizlerde su seviyesi yükselirken fırtına ve sel kaynaklı hasarlar artacaktır.
– Buharlaşma, kuraklık ve çölleşme ise bu değişimin önemli diğer etkileri arasında bulunur.

İklimin Değiştiği Bir Dünya’da Bizi Neler Bekliyor?

İklim değişikliğinin en önemli sonucu dünyanın ortalama sıcaklığının artmasıdır. Dünyanın ortalama sıcaklığının artması ile birlikte sıcak hava dalgalarının şiddeti de artar. Yani sıcaklıklar belirli bir bölgede ortalama sıcaklıkların çok çok üzerinde seyretmeye başlar.
Ortalama sıcaklıkların artmasının bir başka sonucu buharlaşmanın artmasıdır. Yani sıcaklıklar ne kadar artacak olursa denizler göller ve buralardaki su gittikçe daha fazla buharlaşır.
Bu fazla buharlaşan su daha fazla yağmura, sele, toprak kaymasına, okyanusta kasırgalara yol açar.
Yoğun buharlaşmanın iki olumsuz etkisi var: Önce iki yağış arasındaki süre artar, yani kuraklık gerçekleşir. Sonra yağış geldiği zaman yağan yağmurun miktarı artar, yani sağanak yağmurlar başlar. Bu iki artış, dünyayı olumsuz etkiler.
İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu’ndaki buzulların erimesinden dolayı deniz seviyesinde görülebilecek yükselmedir.
Bu yükselme bütün buzullar eridiğinde kıyı kesimler için ciddi bir toprak kaybına yol açacaktır.
Her ne kadar kutup ayılarının yaşamlarının tehlike altında olmasından endişe etsek de, iklim değişikliğinin ülkemizi ilgilendiren sonuçlarına ayrıca odaklanmamız gerekir. Ülkemizde iklim değişikliğinin en kötü sonucu kuraklık, tarım alanlarının kaybı, ortalama sıcaklıkların artması ve şiddetini artıran fırtınalardır.

İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Etkileri

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecektir.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, World Wide Fund for Nature (WWF)Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu’na göre iklim değişikliğinin başlıca etkileri şöyle olacak:

• Sıcaklık artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek,
• Mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4°C, yazın ise 6°C civarına ulaşması bekleniyor (1960-1990 döneminde göre),
• Kış yağışlarında Türkiye’nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek.

2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı da, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5°-4°C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerinde ise 5˚C’yi bulacağını öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor.

İklim Değişikliği Eylem Planı, Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor.

İlgili Yazı : Hong Kong’daki Çevre Faciası

Yararlanılan Kaynaklar :
Nedenleri Önemi Sonuçları
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)

Lütfen blogda gördüğünüz hataları bildirin
Bu yazıyı okumanız ve blogu ziyaretiniz için teşekkür ederim…
Hasan Sabri Kayaoğlu-Dedegi :
Kimdir? | Google’da Dedegi  
Kendisini aşağıdaki hesaplardan takip edebilirsiniz :
Facebook | Google+ | quup | YouTube | Twitter